CHAT with us or CALL (024) 3915 6886 | (028) 36 100 816 - From Monday - Fri (8:30 - 17:00)
Broadcom Symantec/ Veritas Authorized Partner
Hiện có sản phẩm trong giỏ hàng. 0,00 ₫ Cart

Không có sản phẩm nào

• Chính sách cấp phép

Symantec Licensing Information

Sự đổi mới và sáng tạo của Symantec cho phép chúng tôi duy trì vị thế là một trong những nhà cung cấp an ninh mạng hàng đầu thế giới. Symantec đã đầu tư rất nhiều vào các sản phẩm của mình thông qua việc phát triển, mua lạicó trách nhiệm bảo vệ giá trị của Tài sản trí tuệ (“IP”) của mình.

Trên trang này, chúng tôi mô tả nhiều tài nguyên khác nhau để hỗ trợ bạn hiểu các yêu cầu cấp phép và tuân thủ của Symantec cũng như cách liên hệ với Symantec trong trường hợp bạn cần thêm thông tin.

Licensing Basics

Chúng tôi muốn bạn hưởng lợi từ khoản đầu tư vào Symantec của mình, đồng thời mong muốn bạn trả tiền để có quyền sử dụng hoặc truy cập các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả gói Bảo trì hàng năm

Symantec cấp cho bạn quyền sử dụng Phần mềm và nhận các các bản cập nhật kèm gói Bảo trì thông qua Thỏa thuận cấp phép tiêu chuẩn hoặc được thương lượng, bao gồm các điều khoản và điều kiện cụ thể chi phối việc sử dụng Phần mềm và Bảo trì tương ứng, nếu có.

Việc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ "IP" của Symantec, dù cố ý hay vô ý, đều cấu thành việc không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép. Doanh nghiệp bạn có thể bị truy tố trước pháp luật.

Thỏa thuận người dùng của Symantec (Symantec License Agreement)

Thỏa thuận này có thể đi kèm với License trong quá trình bạn đặt mua, nhận và cài đặt phần mềm. Hoặc truy cập tại đây

Các nghĩa vụ tuân thủ của bạn (Your compliance obligations)

Symantec thừa nhận rằng việc doanh nghiệp không tuân thủ các Thỏa thuận cấp phép hiện hành có thể xảy ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm quản lý các giấy phép và Bảo trì Sản phẩm Symantec của mình trên cơ sở liên tục và tuân thủ tất cả các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép Symantec.

Chúng tôi hoan nghênh liên hệ từ Khách hàng liên quan đến việc không tuân thủ tiềm ẩn và sẽ làm việc với bạn để đảm bảo việc cấp phép và tuân thủ chính xác. Nếu bạn nghi ngờ hoặc xác định các trường hợp không tuân thủ hoặc có câu hỏi về các điều khoản có trong Thỏa thuận cấp phép của Symantec, bạn có thể yêu cầu trợ giúp bằng cách liên hệ với License_Compliance@Symantec.com. 

Đọc thêm về Symantec Compliance Policy 

Tiến trình LC

Theo các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép, Symantec kiểm tra bản quyền phần mềm mà Khách hàng đang dùng ("xác minh"). Việc xác minh có thể bao gồm việc chỉ định một bên thứ ba độc lập để xem xét việc sử dụng và triển khai các Sản phẩm và Bảo trì Phần mềm Symantec trên hệ thống IT Khách hàng. Symantec chú ý đến việc KH sử dụng sai mục đích và sẽ chủ động tương tác với Khách hàng để đảm bảo việc sử dụng Sản phẩm phần mềm Symantec phù hợp với quyền lợi của Khách hàng.

Khi quá trình xác minh đã bắt đầu, điều quan trọng là Khách hàng không được gỡ bỏ bất kỳ cài đặt nào hoặc thay đổi bất kỳ quyền truy cập nào vào Sản phẩm Phần mềm Symantec. Mặc dù Khách hàng có thể tự do tiếp tục mua các sản phẩm của Symantec sau đó, bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc xác minh sẽ được xem xét để sử dụng trong tương lai và không áp dụng cho việc triển khai hiện tại.

 

Thông tin về License

Đóng gói

Kể từ năm 2016, Symantec không bán các sản phẩm fullbox mà chỉ cung cấp giấy phép điện tử ESD (giao qua email) cho các dòng Symantec Endpoint Protection, Backup Veritas, Cloud SEP, và Norton Security. 

Giấy phép bản quyền mở (OLP- Open License Paper) là giấy phép được hãng sản xuất cung cấp cho khách hàng cuối (sử dụng) theo dạng giấy chứng nhận (trên giấy có ghi rõ tên đơn vị mua, ngày cấp phép , hạn dùng và số license được sử dụng)

Về cơ bản: các phiên bản dành cho doanh nghiệp không được đóng gói sẵn vì hệ thống máy chủ nhà sản xuất sẽ không lưu được thông tin khách hàng-yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ và gia hạn giấy phép về sau khi hết hạn. 

Đối tượng cấp phép

Chương trình cấp phép Symantec được thiết kế để sắp xếp việc mua phần mềm Symantec, kết hợp hỗ trợ và dịch vụ bảo trì. Một số thỏa thuận Symantec (SAN) được ban hành với mỗi giấy phép trong tất cả các chương trình cấp phép của chúng tôi. Khách hàng có thể xem, theo dõi và quản lý tất cả các giấy phép và gia hạn sử dụng SAN của họ.
Với nhiều lựa chọn chương trình phù hợp với một loạt các yêu cầu kinh doanh, các chương trình cấp phép cung cấp khả năng để được giảm giá nhiều hơn và để có hiệu quả theo dõi và quản lý giấy phép phần mềm.
Bạn đang tìm kiếm thông tin cấp phép  cho phẩm Symantec cụ thể? Vui lòng liên hệ đội ngũ kinh doanh qua 08.38 100 816

 

Giấy chứng nhận License được hãng Symantec cung cấp cho khách hàng

Thời gian cung cấp sản phẩm theo quy trình như sau

 • Trong vòng 03-05 ngày làm việc, 01 license key (e-license) sẽ được gửi về email của khách hàng kể từ ngày order. KH tiến hành sử dụng License này để cài đặt và kích hoạt trước.
 • Symantec sẽ gửi giấy phép bản quyền về cho khách hàng sau 15-21 ngày kể từ ngày order trên hệ thống của Reseller và nhà phân phối.
 • Do đó khách hàng nên chủ động lên phương án mua bản quyền sớm
 • Đối với sản phẩm gia hạn, phải mua trước ngày hết hạn bản quyền là 10 ngày. Quá thời gian hết hạn, phải mua nâng cấp hoặc mua mới với chi phí cao hơn.

Symantec cấp phép cho từng đối tượng riêng biệt như: Doanh nghiệp, Chính phủ, Giáo dục....Mỗi đối tượng có chính sách cấp phép khác nhau.

 • Express
 • Rewards
 • eFlex
 • VPA
 • Government
 • Academic - Charitable
 • Academic - Subscription

Symantec tính license theo Band, mỗi band tương ứng với số lượng licence cụ thể.

Band Levels

Minimum Quantities

 Band S

   1

 Band A

   1-24

 Band B

   25-49

 Band C

   50-99

 Band D

  100-249

 Band E

  250-499

 Band F

  500+