CHAT with us or CALL (024) 3915 6886 | (028) 36 100 816 - From Monday - Fri (8:30 - 17:00)
Broadcom Symantec/ Veritas Authorized Partner
Hiện có sản phẩm trong giỏ hàng. 0,00 ₫ Cart

Không có sản phẩm nào

Đăng ký nhận RSS

Veritas Backup

Sắp xếp tăng dần

6 Sản phẩm)

Dịch vụ Bảo vệ Dữ liệu cho Doanh nghiệp các Quy mô

Veritas Technologies là công ty hàng đầu toàn cầu về data protection và availability. Hơn 50.000 doanh nghiệp — bao gồm 87 phần trăm trong danh sách Fortune Global 500 — đã sử dụng giải pháp của Veritas để đơn giản hóa CNTT và quản lý dữ liệu. Nền tảng dịch vụ Veritas Enterprise Data Services Platform  tự động hóa việc bảo vệ và điều phối việc khôi phục dữ liệu ở mọi nơi mà chúng tồn tại, đảm bảo tính khả dụng 24/7 với các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh và cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin chi tiết cần thiết để tuân thủ các quy định về dữ liệu đang phát triển. Với danh tiếng về độ tin cậy trong mọi quy mô và mô hình triển khai phù hợp với mọi nhu cầu. Nền tảng Veritas Enterprise Data Services Platform hỗ trợ hơn 800 nguồn dữ liệu khác nhau, hơn 100 hệ điều hành khác nhau, hơn 1.400 mục tiêu lưu trữ và hơn 60 nền tảng điện toán đám mây khác nhau. Tìm hiểu thêm tại www.veritas.com.